Wie en wat is Context Kinderopvang?

Context Kinderopvang is een initiatief van drie directeuren in de kinderopvang: Anja Hol van Kinderopvang Humanitas, Marie-Louise van Mourik van Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn en Martijn van de Kroef van Kinderrijk.

Begin 2007 kwamen zij samen tot de conclusie dat het hoog tijd wordt om een duidelijk statement te maken over waar de kinderopvang in Nederland voor staat. Zij vonden en zochten een aantal collega-dircteuren die er net zo over dachten. Samen vormden zij gedurende de laatste anderhalf jaar de initiatiefgroep Context Kinderopvang.

Kinderopvang - is zo stellen zij - niet louter en alleen ‘opvang’ maar vooral ook ‘opvoeden’.
Kinderopvang verleent niet alleen een dienst aan ouders maar heeft daarnaast een maatschappelijke en een pedagogische opdracht. Kinderopvang biedt kinderen naast het gezin en het onderwijs een eigen pedagogische omgeving en heeft daarin een specifieke, aan de kinderopvang ‘eigen’ pedagogische doelstelling.
Het doel van de initiatiefgroep is deze maatschappelijke en pedagogische opdracht zo te formuleren dat alle kinderopvangdirecteuren deze kunnen onderschrijven en dat de sector als geheel kan zeggen: ‘Dit is kinderopvang, dit doen wij en daar staan wij voor.’


Pedagogenplatform en het curriculum voor de kinderopvang
Zowel het Pedagogenplaform als de ontwerpers van het Curriculum Kinderopvang zijn nauw betrokken bij het ontwikkelproces van de Contxt Kinderopvang. De bedoeling van de initiatiefgroep is dat de Context Kinderopvang één geheel  vormt met het Curriculum: de visie op en maatschappelijk opdracht van de kinderopvang met een uitwerking op handelingsniveau.


De initiatiefgroep
Anja Hol, Kinderopvang Humanitas | Marie-Louise van Mourik, Kinderopvang Alpen aan den Rijn | Martijn van der Kroef, KinderRijk | Alien Alberts, Berend Botje | Wim van Ogtrop, 2Samen | Yde Dragstra, KomKids | Jacob Boskma, SWK Groep | Jeanne Buitenhuis, Kinderstad

De initiatiefgroep heeft subsidie gekregen van het ministerie van OCW om de Context Kinderopvang te ontwikkelen.

De initiatiefgroep wordt ondersteund door:
Maaike Vaes, Vaes Advies, projectmanagement en ambtelijk secretaris
Wilma Schepers, auteur, tekstschrijver.